Vraaggestuurd aanbieden van informatie

Het is wonderlijk te zien dat webpagina’s nog steeds vooral etalages zijn van het aanbod. Terwijl de mogelijkheden om te anticiperen op de gebruiker legio zijn. Wat vaak vergeten wordt is om in de schoenen te gaan staan van de gebruiker. Op Puntinfo noemen wij dat de informatie customer. En zij wil de informatie die zij nodig heeft en wel zo snel mogelijk.

In de marketing wordt al jaren gebruik gemaakt van het concept ‘customers journey‘, oftewel de reis die een klant maakt naar de aankoop van een produkt. De informatie customer maakt een soortgelijke reis en Puntinfo probeert alles aan te bieden om deze reis zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Puntinfo-customer-journey-voor-de-vergunning-aanvrager